Loading...
Loading...

Goedkeuring van een meerjarig investeringsplan voor de tunnels van Brussel

Midden 2016 keurde de Brusselse regering een meerjarenplan goed voor de renovatie van alle tunnels van de hoofdstad. Het zal in de komende 15 jaar worden uitgevoerd volgens een prioriteitsvolgorde die afhankelijk is van de dringendheid van de werkzaamheden. Het doel: de renovatie, het onderhoud en de beveiliging van de tunnels die tussen eind jaren ’50 en begin jaren ’90 werden gebouwd, om de bereikbaarheid van de hoofdstad te waarborgen.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt 26 tunnels die samen een lengte van 11 km beslaan. Al deze tunnels, met uitzondering van de Belliardtunnel, dateren nog van vóór het ontstaan van het Gewest. Door de decennia heen is dit wegennet een structurerend element geworden, zowel voor de mobiliteit in Brussel als voor de 370.000 dagelijkse pendelaars die in Brussel werken.

Dit meerjarenplan voor de renovatie van de tunnels van Brussel is het orgelpunt van een grondige studie die werd uitgevoerd nadat een plafondelement van de Rogiertunnel in de herfst van 2015 naar beneden viel. Het is de vrucht van arbeidsintensieve inspecties, technische voorstellen en investeringsplanningen.

Gedurende de drie wintermaanden van 2015-2016 werden alle tunnels geïnspecteerd, de elektromechanische delen gecontroleerd en de plafonds onderzocht en indien nodig afgekapt. Begin 2016 leidden deze grondige inspecties, die werden opgevolgd door een erkend extern bureau, tot de tijdelijke sluiting van de Stefania- en Montgomerytunnel. Zij dienden verder als basis voor een meerjarig renovatieplan. Het plan, dat de vrijmaking van een jaarlijks budget van 50 tot 60 miljoen vooropstelt, zag uiteindelijk het licht in april 2016.

Stefaniatunnel

De werken omvatten de herstelling van het plafond, waarvan de staalwapening volledig gecorrodeerd was. Het beton was bovendien zwaar beschadigd. Het moest door zogenoemde. ‘hydro demolition’ afgebroken worden, d.w.z. door een waterstraal onder hoge druk. Vervolgens werd er een nieuwe roestvrijstalen wapening aangebracht, die werd bedekt met spuitbeton.

Door deze duurzame oplossing bleven de hinder en de duur van de werken, zowel boven- als ondergronds, tot een minimum beperkt. De werkzaamheden vonden plaats van februari tot augustus 2016 en kostten 7,2 miljoen euro.

Montgomerytunnel

De tunnel had te kampen met een verzakking van de dekplaat. Die moest dus eerst afgebroken worden. Vervolgens werd er een nieuwe betonplaat op de bestaande wanden geplaatst. De wanden zelf werden plaatselijk hersteld. Binnen in de tunnel ondergingen de verlichting, de grondmarkeringen, de asfaltlaag, de ventilatoren, het branddetectiesysteem en de camera’s ook een grondige facelift.

Brussel Mobiliteit maakte van de volledige sluiting van het bouwwerk gebruik om de aanpalende Dietrichbrug volledig af te breken en weer op te bouwen en de waterdichting van de Tervurentunnel en het metrostation Montgomery, die onder de Montgomerytunnel liggen, te renoveren. De werkzaamheden vonden plaats van februari tot december 2016 en kostten 4 miljoen euro.

 

Rogiertunnel

De waterdichting van de Rogiertunnel was verouderd en bood geen bescherming meer tegen insijpelend water dat in combinatie met het zout, de wapening en het beton op verschillende plaatsen de onderzijde van de dakplaat had beschadigd. Om de impact van de renovatiewerken op het verkeer tot een minimum te beperken, werden de werken gespreid over de autoluwe zomermaanden van 2016 en 2017. De hinder bleef zo beperkt tot het plaatselijke bovengrondse verkeer. Voor de uitvoering van deze werken werd een budget van 2,6 miljoen euro vrijgemaakt.

2017

Het programma voor de renovatie van de tunnels zal in 2017 worden voortgezet met deel twee van de werkzaamheden aan de Rogiertunnel en de start van de werken aan de Hallepoorttunnel en het Reyerscomplex

Portrait d'Arthur - Portret van Arthur

Arthur, ingenieur – Brussel Mobiliteit

De samenhang en technische
kwaliteit van het plan garanderen”

Het meerjarige investeringsplan wordt opgesteld op basis van het advies van experten in verschillende, erg specifieke domeinen (ontwerp van civieltechnische bouwwerken en elektromechanica, veiligheid, onderhoud, exploitatie, financiële aspecten en resource planning). Zowel Brussel Mobiliteit zelf als externe bureaus verstrekten deze expertise. Ik was verantwoordelijk voor de coördinatie van deze werken die uiteindelijk hebben geleid tot het meerjarige investeringsplan, dat door de regering werd goedgekeurd. Als coördinator was ik verantwoordelijk voor de samenhang en de technische kwaliteit van het plan. Ik controleerde dan ook de tussentijdse ontwerpen voor het meerjarige investeringsplan tot de uiteindelijke versie tot stand kwam.

Dit werk was van cruciaal belang en moest in alle transparantie ten aanzien van de overheid gebeuren. Het werd op zeer korte tijd uitgevoerd en mobiliseerde multidisciplinaire vaardigheden. Maar ik heb erg genoten van de uitdaging om mee te werken aan dit referentiedocument, dat een alomvattende en coherente visie op de toekomstige interventies en prestaties in de tunnels van het Gewest moest beschrijven.

Stefaniatunnel

Montgomerytunnel