Loading...
Loading...

Gelijke kansen en diversiteit in de dagelijkse activiteiten

Als overheidsinstelling willen we een voorbeeld zijn op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. Een doelstelling die begint bij een taak voor onze eigen instelling.

In 2016 hebben we werk gemaakt van de integratie van gender budgeting in alle beleidsmaatregelen van Brussel. Zo werden de inkomsten en uitgaven zodanig overwogen dat ze maximaal bijdragen aan de gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Het hele jaar door nam Brussel Plaatselijke Besturen actief deel aan de werkgroep die onderzoekt hoe overheidsopdrachten een hulpmiddel kunnen zijn om een grotere gelijkheid onder de burgers te bewerkstelligen.

Onze ontvangsten, uitgaven en strategische doelstellingen worden aldus geëvalueerd vanuit genderneutraliteit en we moeten die bijstellen indien blijkt dat zij een verschillende impact hebben op mannen en vrouwen.

De gemeenten zijn erg belangrijke spelers op het gebied van overheidsbeleid en -uitgaven omdat hun acties snel waarneembaar zijn. Daarom kunnen zij op hun niveau een sleutelrol spelen in de toepassing van maatregelen die meer gelijkheid tussen de burgers beogen. Enkele voorbeelden: het uitschrijven van lokale overheidsopdrachten die rekening houden met criteria in die zin (gender, inclusie, personen met een handicap, …).

Lees meer …

Met de goedkeuring van de ordonnantie van 29 maart 2012 betreffende de integratie van het genderaspect in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft de Brusselse regering de gelijkheid tussen mannen en vrouwen als prioriteit vooropgesteld. Het besluit van 14 juli 2016 tot instelling van een methode voor de integratie van de genderdimensie in de begrotingscyclus moet dan ook in dit perspectief gezien worden.

Lees meer …