Loading...
Loading...

Redactioneel

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel heeft ook dit jaar weer talrijke ambitieuze projecten geleid. De meeste van onze streefdoelen werden opnieuw bereikt.

We moeten voortaan leven met de gebeurtenissen van 22 maart 2016 en de gevolgen daarvan. In het kader daarvan zijn we van start gegaan met een audit van onze gebouwen om de veiligheid van ons personeel en het publiek te verbeteren. Op basis van de resultaten van die audit zullen onze lokalen geleidelijk aan worden uitgerust met extra beveiligingsvoorzieningen. Daarnaast hebben we ook onze procedures aangepast. Een aantal medewerkers hebben het metrostation Maalbeek tijdens de tragische gebeurtenissen bezocht om er inspecties en interventies van diverse aard uit te voeren. We wensen hen te bedanken voor hun professionalisme in deze moeilijke omstandigheden.

Een aantal medewerkers hebben het metrostation Maalbeek na de tragische gebeurtenissen bezocht om er inspecties en interventies van diverse aard uit te voeren. We wensen hen te bedanken voor hun professionalisme in deze moeilijke omstandigheden.

Voorts heeft de Brusselse regering een administratieve hervorming op gewestelijk niveau in gang gezet met het oog op de modernisering van het openbare ambt. Het hervormingsproces van de instellingen is gestart en zal een directe impact hebben op de GOB.

De hervorming werd al deels uitgevoerd in 2016, met de oprichting van Brussel Preventie & Veiligheid en Perspective.brussels. Beide instellingen hebben bepaalde van onze opdrachten overgenomen. In 2017 zullen drie nieuwe onafhankelijke besturen boven de doopvont worden gehouden, met als bevoegdheden fiscaliteit, stedenbouw, erfgoed en het openbare ambt.

Deze veranderingen brengen een nieuwe dynamiek teweeg binnen de GOB en versterken de nood aan een efficiëntere toewijzing van de middelen en het creëren van nieuwe wisselwerkingen.

Meer dan ooit vormen de waarden die we verdedigen een solide basis waarop we voortbouwen, op een zo constructief mogelijke manier. In deze woelige tijden lijken twee van die waarden bijzonder belangrijk: solidariteit en respect, ten aanzien van al onze klanten, onze partners en onze collega’s, ongeacht hun afkomst, taal, seksuele voorkeur, geslacht, religie …

Onze personeelsleden zijn de ambassadeurs van deze waarden en van het imago van de GOB naar de buitenwereld: werftoezichters, dossierbeheerders, onthaalpersoneel, inspecteurs, boekhouders, archeologen, laboranten, woordvoerders, … Deze verscheidenheid aan profielen vormt de rijkdom van ons bestuur.

We nodigen u uit om dit verslag door te nemen en om vanuit een maatschappelijke benadering te ontdekken wat onze medewerkers voor u hebben gedaan in 2016. Wat hebben we concreet voor Brussel gedaan? Waar zijn we vooral actief geweest? Met wie hebben wij deze projecten tot een goed einde gebracht? Wij wensen u veel leesplezier.

Christian Lamouline,
secretaris-generaal

Norbert De Cooman,
adjunct-secretaris-generaal