Loading...
Loading...

Vereenvoudigen

De vereenvoudiging van de procedures en het contact tussen de burger en de overheid behoren tot onze hoofdbekommernissen. Meer vereenvoudiging leidt tot meer efficiëntie, meer transparantie, maar vooral … het maakt uw leven gemakkelijker op administratief vlak!

Vanuit dit oogpunt werd de ordonnantie inzake het administratieve toezicht op de gemeenten gewijzigd in de loop van 2016. De bedoeling was om het toezicht van het Gewest op de gemeenten via het bevoegde bestuur – Brussel Plaatselijke Besturen – te verlichten. Dit bestuur kan dus voortaan meer tijd besteden aan het geven van bijstand en advies aan de gemeenten, die op hun beurt hun projecten sneller tot uitvoering kunnen brengen, in het belang van de burgers.

De zesde staatshervorming, die in 2014 werd ingezet, beoogt op haar beurt een minder complexe, eerlijkere en voordeligere fiscaliteit voor de inwoners en actoren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Brussel Fiscaliteit heeft in dat opzicht de eerste maatregelen al uitgevoerd in 2016.

De ordonnantie houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die sinds 1998 van kracht is, werd in 2016 gewijzigd. Doel: de procedures vereenvoudigen en de gemeenten responsabiliseren zodat zij hun projecten sneller kunnen uitvoeren in het belang van de burgers.

Lees meer …

De zesde staatshervorming heeft de financieringsmechanismen van de gewesten en gemeenschappen ingrijpend veranderd. De gewesten voeren voortaan zelf hun fiscale beleid. In dit perspectief wenste de Brusselse regering de fiscaliteit te gebruiken als een echt beleidsinstrument. De regering steunt op de expertise binnen haar administratie om haar bij te staan bij deze hervorming en de operationalisering ervan: Brussel Fiscaliteit.

Lees meer …