Loading...
Loading...

Duurzaam handelen

Wij hechten groot belang aan het behoud van het milieu, en organiseren daarom regelmatig acties om zowel de burgers als onze medewerkers te sensibiliseren voor een goed beheer van grondstoffen, energie en afvalstoffen. In 2016 ontving de GOB zijn tweede ster als “ecodynamische onderneming” voor zijn niet-aflatende inspanningen voor het milieu.

Wij promoten daarnaast ook de zachte mobiliteit in het Gewest. De ontwikkeling van de fietsinfrastructuur is een van onze prioriteiten. Het investeringsprogramma van 2015 voorziet in de aanleg van een bijkomende 80 km fietspaden tegen 2020. Die werden in 2016 aangelegd aan de Groendreef, de Brits Tweedelegerlaan, de Charles Woestelaan en de omgeving van het Jubelpark.

Het label “Ecodynamische onderneming” van Leefmilieu Brussel is een onderscheiding voor de inspanningen en initiatieven van ondernemingen op het vlak van afvalbeheer en -preventie, rationeel energiegebruik en zorgvuldig gebruik van grondstoffen. De kandidaatstelling kan om de drie jaar hernieuwd worden.

Lees meer …

Om fietsen in de stad te bevorderen, blijft de aanleg van fietsinfrastructuur een absolute prioriteit. De overheid wil het gemiddelde aandeel van de fiets optrekken tot 20% van de verplaatsingen. Daartoe werden heel wat projecten uitgewerkt in 2016.

Lees meer …