Loading...
Loading...

Delen

Ervaringen uitwisselen, conferenties en tentoonstellingen delen: we willen u graag laten genieten van de vruchten van ons dagelijkse werk.

Tijdens de Middagen van de Stedelijke Ontwikkeling wordt de actualiteit besproken in aangelegenheden die door Brussel Stedelijke Ontwikkeling (BSO) worden beheerd.

Eind 2016 ontwierp en realiseerde BSO de tentoonstelling “De Romeinen van Thurn & Taxis”, waarbij uitzonderlijk archeologisch materiaal een geheel ander perspectief bood op ons Gewest.

2016 was ook een belangrijk jaar voor de inventaris van het bouwkundige erfgoed van het Gewest, die door BSO werd opgesteld. Meer dan 40.000 goederen zullen binnenkort toegankelijk zijn voor het publiek.

Het onthaal en de uitwisseling van kennis zijn cruciale elementen die onze nieuwe medewerkers helpen snel hun weg te vinden in hun nieuwe functie. Dat is precies de insteek van het HR-project ‘Gateway’, dat op 1 januari 2016 werd opgestart bij Brussel Fiscaliteit (BF) en dat een weloverwogen integratieparcours voorstelt.

Deze momenten van intense uitwisseling zijn zo succesvol dat ze voortaan worden opgenomen zodat mensen die niet aanwezig konden zijn ze later kunnen bekijken.

Op de Middagen van de Stedelijke Ontwikkeling worden tijdens lezingen, gevolgd door debatten, de recente gebeurtenissen besproken in aangelegenheden die beheerd worden door Brussel Stedelijke Ontwikkeling. Deze evenementen zijn zo succesvol dat ze voortaan worden opgenomen zodat mensen die niet aanwezig konden zijn, de presentaties later kunnen bekijken. De video’s worden vervolgens op de website van BSO en op YouTube geplaatst.

Lees meer …

De tentoonstelling “De Romeinen van Thurn & Taxis”, die op 9 december 2016 werd ingehuldigd in de Sint-Gorikshallen, presenteert de archeologische overblijfselen die werden aangetroffen op een bouwplaats van Thurn & Taxis in de zomer van 2015. Deze bijzondere vondst illustreert het dagelijkse leven aan de oevers van de Zenne in de Romeinse tijd.

Lees meer …

Gateway is het HR-project van Brussel Fiscaliteit (BF) dat in 2016 werd opgezet en dat erin bestaat om een aangepaste, formele ontvangst te organiseren voor nieuwkomers, met de bedoeling om hun werk te optimaliseren, hun acclimatisering aan de organisatie te vergemakkelijken en hen via concrete taken vertrouwd te maken met hun toekomstige activiteiten. Alle nieuwkomers volgen dit integratieparcours, ongeacht hun niveau.

Lees meer …

Sinds 1993 houdt Brussel Stedelijke Ontwikkeling (BSO) een inventaris van het bouwkundige erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij. Dat werk is een proces van lange adem, dat nog vóór de oprichting van het Gewest in gang werd gezet door de Franse gemeenschap. De voltooiing ervan is afhankelijk van de middelen die het bestuur hiervoor ter beschikking zal stellen. 2016 was evenwel een scharnierjaar.

Lees meer …