Loading...
Loading...

Contacten

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Kruidtuinlaan 20

1035 Brussel

T + 32 (0)2 204 21 11

info@gob.brussels
www.overheidsdienst.brussels

Sluit aan bij onze teams:
www.overheidsdienst.brussels, tabblad « jobs »

Het rapport is in gedrukte vorm op te vragen bij
dircom@gob.brussels

Volg ons op

Brussel Gewestelijke Coördinatie

Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
T + 32 (0)2 204 21 11
info@gob.brussels

Brussel Economie en Werkgelegenheid

Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
T +32 (0)2 800 34 52
economie-werkgelegenheid@gob.brussels

Brussel Financiën en Begroting

Vooruitgangstraat 80/1
1035 Brussel
T +32 (0)2 204 21 11
financien-begroting@gob.brussels

Brussel Huisvesting

Vooruitgangstraat 80/1
1035 Brussel

huisvesting@gob.brussels

Brussel Mobiliteit

Vooruitgangstraat 80/1
1035 Brussel
T 0800 94 001
mobiliteit@gob.brussels

Brussel Plaatselijke Besturen

Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
T +32 (0)2 204 21 11
plaatselijke-besturen@gob.brussels

Brussel Stedenbouw en Erfgoed

Vooruitgangstraat 80/1
1035 Brussel
T +32 (0)2 204 17 68-69
stedenbouw-erfgoed@gob.brussels

BruGIS

Vooruitgangstraat 80/1
1035 Brussel

brugis@gob.brussels

Deze volledige website valt onder de Belgische en internationale wetgeving met betrekking tot de auteursrechten en de intellectuele eigendom. Elke afbeelding, reproductie, wijziging, commercieel gebruik en overzetting naar een andere website zijn verboden behoudens toelating die schriftelijk moet worden aangevraagd op het bovenstaande adres. Enkel gebruik voor strikt persoonlijke doeleinden is toegestaan.