Loading...
Loading...

Samenwerken

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel groepeert de zeven grote besturen van het Gewest en tal van satellietinstellingen. Een nauwe samenwerking is dan ook een absolute voorwaarde om onze respectieve doelstellingen te behalen.

Vanuit dit perspectief werd het gewestelijk SAP-platform opgericht. Het integreert een maximaal aantal gewestinstellingen binnen eenzelfde platform om hun algemene boekhouding en begrotingsboekhouding te coördineren en zo de efficiëntie van onze diensten te verhogen. Dit platform sluit bovendien aan bij de doelstellingen van de regeringsverklaring om van Brussel een Smart City te maken.

Beter samenwerken betekent een aangename werkomgeving voor allen. In 2016 werd gepeild naar de mening van het personeel over de werkomstandigheden via een welzijnsenquête bij alle medewerkers. Op basis van de resultaten van deze enquête werd een actieplan opgesteld om de arbeidsomstandigheden van alle medewerkers te verbeteren.

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel is uiteraard niet alleen bekommerd om de tevredenheid van de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar ook om het welzijn van zijn medewerkers! In deze context organiseert de cel Welzijn op het Werk regelmatig acties binnen de organisatie (gezondheidstoezicht, begeleiding bij verandering, taalhoffelijkheid, …). Naar aanleiding van een enquête bij het voltallige personeel voerde de GOB in 2016 een actieplan in om het werkkader te verbeteren.

Lees meer …

Het gewestelijk SAP-platform is een tool voor de algemene, analytische en budgettaire boekhouding dat ter beschikking staat van de autonome bestuursinstellingen (ABI’s) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit platform zorgt voor de integratie van de algemene boekhouding en de begrotingsboekhouding, gekoppeld aan een kostenbesparing voor de ABI’s, het vergemakkelijkt de inachtneming van de organieke ordonnantie houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle (OOBBC), en zorgt voor de consolidatie van de rekeningen van de instellingen van de gewestelijke entiteit. In 2016 zijn vier nieuwe instellingen toegetreden tot het platform.

Lees meer …