Loading...
Loading...

Helpen en begeleiden

De GOB beschikt over tal van experts, gespecialiseerd in vele domeinen. Onze overheidsdienst stelt deze expertise en middelen ter beschikking van burgers en verschillende gewestelijke actoren.

In 2016 heeft Brussel Invest & Export (BIE)  actieve steun verleend aan internationale exportbedrijven in de nasleep van de negatieve impact als gevolg van de Brexit en de dramatische aanslagen in Brussel.BIE organiseerde samen met Brussels International en visit.brussels de elfde editie van Brussels Days in Tokio, met het oog op het versterken van de positie van het Gewest op de internationale scene.

Met het van kracht worden van de nieuwe regelgeving met betrekking tot het Brusselse toeristische logies heeft Brussel Economie en Werkgelegenheid vele uitbaters geholpen om de nodige administratieve formaliteiten te vervullen en hun dossier samen te stellen. Voorts heeft het bestuur in 2016 een honderdtal projecten geselecteerd die de ontwikkeling van de economie, de tewerkstelling en de stadslandbouw in het Gewest bevorderen.

Het Agentschap van de Schuld van Brussel Financiën en Begroting heeft de volledige documentatie voor de toekomstige ordonnantie betreffende de waarborgen samengesteld en aan het bevoegde kabinet bezorgd.

In de nasleep van de Brexit en de dramatische aanslagen in Brussel werden er diverse maatregelen getroffen om bedrijven te steunen die actief zijn in de export. Deze maatregelen waren ook bedoeld voor buitenlandse bedrijven die reeds actief zijn in Brussel of die plannen maken om te investeren in het Gewest. De boodschap was duidelijk: Brussel buigt niet.

Lees meer …

Sinds 24 april 2016 zijn de uitbaters van een toeristisch logies verplicht om een dossier van voorafgaande aangifte in te dienen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) om hun accommodatie te laten registreren in een van de vastgelegde categorieën. Zowel de uitbater als de accommodatie moeten voldoen aan een aantal voorwaarden zoals brandbeveiliging of, de uitrustingen en diensten die ze aan toeristen aanbieden…

Lees meer …

Brussel Financiën en Begroting heeft onder andere als opdracht een nieuw dynamisch beheersysteem van gewaarborgde schulden in te voeren en daarna te consolideren. De voordelen voor de begunstigde – een vennootschap, een overheidsinstelling of een particulier bedrijf – van dit systeem zijn.

Lees meer …

Het Gewest steunt tal van initiatieven die de economie, de tewerkstelling en de stadslandbouw bevorderen. Hiertoe schreef Brussel Economie en Werkgelegenheid in 2016, alleen of in samenwerking met andere Brusselse instellingen, verschillende projectoproepen uit rond diverse thema’s.

Lees meer …

Brussel Fiscaliteit (BF) biedt aan de verschillende Brusselse besturen de mogelijkheid om hun niet-betaalde schuldvorderingen te innen (administratieve geldboeten, terugbetaling van subsidies, …). Het project werd in 2014 geïntroduceerd en werd in 2016 verder uitgebouwd.

Lees meer …

De huurtoelage is een tegemoetkoming van het Gewest voor de kandidaat-huurders die ingeschreven staan op de lijsten voor een sociale huurwoning en die dient om een deel van de huur te dekken. De huurtoelage wordt in samenwerking met de plaatselijke sociale huisvestingsmaatschappijen door Brussel Stedelijke Ontwikkeling (BSO) uitgekeerd, onder bepaalde voorwaarden.

Lees meer …

Het Gewest ondersteunt verschillende actoren uit de sociale economie zowel financieel als via erkenningen. Daardoor genieten sommige werkgevers bepaalde voordelen, zoals een verlaging van de werkgeversbijdragen.

Lees meer …