Loading...
Loading...

Greenbizz, finalist van de RegioStars Awards

De jaarlijkse RegioStars Awards worden uitgereikt aan gewestelijke of plaatselijke beheerautoriteiten en projectbeheerders van de Europese Unie. Het doel van de wedstrijd is om goede praktijken in regionale ontwikkeling te identificeren en innoverende projecten in de verf te zetten die andere gewesten kunnen inspireren. In 2016 werden 23 finalisten geselecteerd uit 14 Europese lidstaten. Ook Greenbizz, eerste incubator en kmo-park voor duurzame economie in Brussel met de EFRO-steun 2007-2013, werd als finalist gelauwerd.

EFRO en stadsherwaardering

Façade du bâtiment de Greenbizz

De EFRO-fondsen streven naar de versterking van de economische, sociale en territoriale samenhang binnen de Europese Unie. Voor de periode 2014-2020 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een strategie bepaald die gericht is op een verbeterde werking van het stedelijke metabolisme van het Gewest om een geïntegreerd antwoord te bieden op zowel de economische en milieugebonden uitdagingen als op de uitdaging van de territoriale dualisering van Brussel.

Hiertoe werden 47 projecten geselecteerd. Er wordt een bedrag van meer dan 200 miljoen euro vrijgemaakt voor deze programmering: 95 miljoen euro is afkomstig van Europese fondsen, een gelijkwaardige som van het Gewest, maar er zijn ook gemeentelijke, gewestelijke en nationale bijdragen.

De projecten van deze nieuwe programmering worden ofwel binnen het stadsvernieuwingsgebied uitgevoerd, ofwel in de ontwikkelingspolen die zijn vastgelegd in het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling.

Het team van de cel EFRO van Brussel Gewestelijke Coördinatie beheert en volgt vervolgens de gesubsidieerde projecten op.

RegioStars Awards 2016

De RegioStars-awarduitreiking 2016 vond plaats op 11 oktober tijdens de Europese Week van Regio’s en Steden in aanwezigheid van de Europese commissaris voor regionaal beleid.

Van de 104 inzendingen werden drie projecten uit 14 Europese lidstaten geselecteerd voor de finale van de wedstrijd. Dit gebeurde op basis van vier criteria: hun innovatieve karakter, impact, duurzaamheid en partnerships om ze tot stand te laten komen.

De vijf prijscategorieën waren:

  1. Slimme groei: projecten gericht op nieuwe kansen in de wereldeconomie
  2. Duurzame groei: projecten gebaseerd op kringloopeconomie
  3. Inclusieve groei: projecten die de integratie of de creatie van inclusieve en multiculturele gemeenschappen bevorderen
  4. CityStar: projecten die innoverende oplossingen aanbieden voor een duurzame stadsontwikkeling
  5. Efficiënt beheer: projecten gericht op innoverend en efficiënt beheer

Greenbizz finalist

Greenbizz, een innoverend project dat in het kader van de EFRO-programmatie 2007-2013 gerealiseerd werd, ging de competitie aan met 4 andere projecten in de categorie “duurzame ontwikkeling”. Het project is het resultaat van een samenwerking tussen citydev.brussels, Impulse, Leefmilieu Brussel en het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (W.T.C.B.). Het beoogt een versterking van de duurzame economische sectoren in Brussel.

Greenbizz is de eerste incubator en het eerste kmo-park dat gewijd is aan de duurzame economie in Brussel. Het bevindt zich in een splinternieuw gebouw in Laken, dat model staat voor architecturale vernieuwing. Het biedt jonge ondernemingen en start-ups die actief zijn in duurzame economische sectoren een optimale omgeving om hun project op te starten en uit te werken: de bedrijven kunnen er gebruik maken van uitgeruste kantoorruimten, modulaire productieateliers, administratieve diensten en een gepersonaliseerde begeleiding.

De incubator werd op duurzame wijze gebouwd, gebruikmakend van een aanpak van eco-constructie op het vlak van afval, materialen en waterverbruik. De energieprestaties blijven niet achter: het gebouw (2.815 m²) is passief en de productieateliers (5.505 m²) beantwoorden aan de energienormen voor lage energie.

Greenbizz heeft tot doel een center of excellence te worden voor ondernemingen die groen of duurzaam zijn, of een band hebben met het milieu in Brussel.