Loading...
Loading...

Viapass loopt op wieltjes

Het Viapass-project sluit aan bij de hervorming van de wegenbelasting zoals bepaald door het regeerakkoord van de Brusselse regering. Viapass introduceert een intelligente kilometerheffing voor de zware vrachtwagens die in de drie gewesten rondrijden. Vanaf 1 april 2016 wordt deze belasting toegepast op alle voertuigen voor goederenvervoer (personenvervoer hoort er niet bij) met een Maximale Toegelaten Massa (MTM) van meer dan 3,5 ton.

Een belasting met een tweeledig doel

Viapass is een belasting die iedere eigenaar van een voertuig met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton verschuldigd is en die berekend wordt op basis van de afgelegde kilometers.

Een on-board unit (OBU) aan boord van het voertuig registreert het aantal afgelegde kilometers via een satellietverbinding. Voertuigen waarop deze belasting van toepassing is, maar die geen OBU aan boord hebben, worden opgeemerkt door (detectiepoorten) portieken op de autosnelwegen en vervolgens door Brussel Fiscaliteit beboet.

Het doel van deze belasting is de mobiliteit in België te verbeteren door de fiscaliteit van transport met zware vrachtwagens billijker te maken en door bepaalde milieuaspecten, die verband houden met luchtkwaliteit en lawaai, te integreren.

 

Resultaten en perspectieven

In 2016 hebben nieuwe medewerkers zich bij Brussel Fiscaliteit aangesloten om de operationele werking van dit project tot een goed einde te brengen. Brussel Mobiliteit was belast met de rekrutering en de opleiding van de controleambtenaren.

Het rekeningrijden werd gedurende één jaar opgevolgd om meer zicht te krijgen op de effecten van Viapass op het leefmilieu. De bedoeling was om na te gaan of de invoering van de belasting nadelige effecten zou hebben (zoals een toename van het aantal bestelwagens in de stad, enz.)

Het Viapass-project betekent voor de drie gewesten een permanente stap naar een verkeersbelasting die billijker en duurzamer is. Een uitbreiding naar lichte voertuigen is technisch mogelijk, maar hierover bestaat nog geen politiek akkoord.

De opgedane ervaring met de kilometerheffing kan nuttig zijn in het kader van het nieuwe project ‘Low Emission Zone’, dat de meest vervuilende voertuigen zoveel mogelijk uit het BHG wil weren.

 

Tot hiertoe geïnde bedrag met de kilometerheffing: 6.336.693,53 euro

Aantal uitgedeelde OBU’s:
600.000

Aantal uitgeschreven boetes:
12.014

Geïnde bedrag met de boetes:
1.452.584,00 euro