Loading...
Loading...

Start van de registratie van het toeristische logies

Sinds 24 april 2016 zijn de uitbaters van een toeristisch logies verplicht om een dossier van voorafgaande aangifte in te dienen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) om hun accommodatie te laten registreren in een van de vastgelegde categorieën. Zowel de uitbater als de accommodatie moeten voldoen aan een aantal voorwaarden zoals brandbeveiliging of, de uitrustingen en diensten die ze aan toeristen aanbieden…

De identificatieplaat van een toeristisch logies
De erkende toeristische logies zijn voortaan makkelijker te herkennen.

Deze registratie is van toepassing op alle uitbaters van toeristische logies waarvan de accommodatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen is, ongeacht het een eenvoudige kamer in een woning, een gemeubeld appartement of een hotel betreft.

Voor elke accommodatie ontvangt en onderzoekt de administratie het dossier. Zij bepaalt vervolgens of de uitbater en de accommodatie voldoen aan alle voorwaarden van het reglement.

Wanneer het dossier volledig en goedgekeurd is, levert BEW een registratienummer en het identificatielogo van de categorie waaronder het toeristische logies valt, af (hotel, hotelappartement, verblijfscentrum voor sociaal toerisme of camping). De uitbater moet dat logo dan zichtbaar aan de inkom van zijn accomodatie aanbrengen.

Voor logies die al vóór 24 april 2016 werden uitgebaat, heeft de wetgever in overgangsmaatregelen voorzien.

Wat is het doel van deze nieuwe reglementering?

Deze regelgeving is bedoeld om:

  • meer veiligheid te garanderen in het Brusselse toeristische logies;
  • voor een eerlijker concurrentie te zorgen tussen de verschillende uitbaters;
  • de consumenten beter te informeren en bij te dragen tot de strijd tegen de huisvestingscrisis voor de inwoners van het Gewest.

Ze wordt ook ingegeven door de komst van verhuur- en boekingsplatforms zoals Airbnb, die in de voorbij jaren een exponentiële groei hebben gekend in het Gewest.

Een werk van lange adem

Deze nieuwe regelgeving is het resultaat van vele maanden werk, zowel vóór als na de invoering.

De administratie heeft immers de gemeenten ingelicht, alle betrokkenen bijeengeroepen voor overleg en ze heeft vooral de uitbaters geholpen om de nodige administratieve formaliteiten te vervullen en hun dossier samen te stellen.

Tijdens en na de invoering heeft zij uiteraard ook de vele vragen beantwoord en dossiers verder beheerd. Sinds 2016 zorgt BEW er ook voor dat de nieuwe reglementering op het terrein wordt nageleefd door de uitbaters.

Tussen 24 april en 31 december 2016 werden meer dan 2.000 toeristische logies aangegeven. De dienst verwacht dat er nóg meer dossiers zullen worden ingediend in 2017.