Loading...
Loading...

Herwaardering

Onze missie bestaat er ook in om het Gewest te revitaliseren en aldus zijn stedelijke, economische, sociale en ecologische functies te ontwikkelen en te bevorderen in het belang van alle burgers.

Het Kanaalplan ondersteunt in die zin tal van projecten die een antwoord moeten bieden op de uitdagingen waarmee ons Gewest in de toekomst zal worden geconfronteerd. In september 2016 ontving het Kanaalteam, dat het project leidt, de eerste Grote Prijs voor Excellentie in Planning van de internationale vereniging van stedenbouwkundigen, die elk jaar prijzen uitreikt aan stedelijke projecten of stedenbouwkundige initiatieven die zich onderscheiden.

Ook de RegioStars Awards wijzen op inspirerende projecten op het gebied van goede praktijken in regionale ontwikkeling. In 2016 werd Greenbizz, het incubatorproject en kmo-park in de sector van duurzame economie in Brussel, geselecteerd voor de finale van deze wedstrijd.

De nieuwe ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering die in oktober 2016 werd goedgekeurd, herdefinieert drie stadsherwaarderingsprogramma’s om deze te verduurzamen: de duurzame wijkcontracten, de stadsvernieuwingscontracten en het Stadsbeleid.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceerde in 2012 het initiatief om een Kanaalplan te ontwikkelen. Het plan werd uitgewerkt door de Franse stedenbouwkundige Alexandre Chemetoff en heeft als doel een coherente visie op de stedelijke ontwikkeling van het hele grondgebied uit te stippelen. Het Kanaalplan werd voorgesteld als een operationeel antwoord op de uitdagingen waarmee het Brussels Gewest geconfronteerd zal worden in de komende 20 jaar: de huisvesting, de werkgelegenheid en de economie in het algemeen, de mobiliteit en de levenskwaliteit. De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel is een van de uitvoerders van dit plan.

Lees meer …

Stedelijke herwaardering heeft als doel om een stedelijke perimeter te herstructureren om de economische, maatschappelijke en milieugebonden stadsfuncties te ontwikkelen of te bevorderen. Ze strekt ook tot een verbetering van de leefomstandigheden van de inwoners en de bestrijding van het eventuele gevoel van onveiligheid door ruimtelijke ordening en wijkontwikkeling. De contouren van deze stedelijke herwaardering werden uitgetekend in de nieuwe ordonnantie van 2016.

Lees meer …

De jaarlijkse RegioStars Awards worden uitgereikt aan gewestelijke of plaatselijke beheerautoriteiten en projectbeheerders van de Europese Unie. Het doel van de wedstrijd is om goede praktijken in regionale ontwikkeling te identificeren en innoverende projecten in de verf te zetten die andere gewesten kunnen inspireren. In 2016 werden 23 finalisten geselecteerd uit 14 Europese lidstaten. Ook Greenbizz, eerste incubator en kmo-park voor duurzame economie in Brussel met de EFRO-steun 2007-2013, werd als finalist gelauwerd.

Lees meer …