Loading...
Loading...

Projectaanvragen om de economie, de tewerkstelling en de stadslandbouw te ondersteunen

Het Gewest steunt tal van initiatieven die de economie, de tewerkstelling en de stadslandbouw bevorderen. Hiertoe schreef Brussel Economie en Werkgelegenheid in 2016, alleen of in samenwerking met andere Brusselse instellingen, verschillende projectoproepen uit rond diverse thema’s.

Close-up van twee flessen bier
De nanobrouwerij L’Ermitage, een onafhankelijk en stedelijk ambachtelijk bierbrouwproject

In het derde kwartaal van 2016 werden de dossiers die in het kader van deze projectoproepen werden ingediend, onderzocht door een adviescomité samengesteld uit vertegenwoordigers van openbare instellingen, verenigingen en bedrijven die bij het thema betrokken zijn. De geselecteerde projecten werden vervolgens voorgelegd aan de bevoegde minister, met het oog op de toekenning van een subsidie volgens een verdeelsleutel bepaald op basis van de behoeften van de laureaten.

Focus op negen thema’s

Het honderdtal initiatieven dat in 2016 werd gesubsidieerd, werd geselecteerd rond 9 thema’s:

 1. Jongeren warm maken voor het ondernemerschap: steunt initiatieven die bijdragen aan het verspreiden en populariseren van de ondernemingscultuur bij jongeren en docenten, die het verwerven van ondernemingsvaardigheden en -kennis stimuleren en ondernemingsinitiatieven aanmoedigen. In 2016 werden 12 projecten ingediend en 4 projecten gesubsidieerd, voor een totaalbedrag van 415.920 euro. 
 2. Sociale economie: bestemd voor innoverende sociale economieprojecten die banen genereren. In 2016 werden 33 projecten ingediend, waarvan er 14 geselecteerd werden, voor een totaalbudget van 503.000 euro.
 3. Discriminatiebestrijding: steunt innoverende projecten die discriminatie bij aanwerving bestrijden en gelijke behandeling en diversiteit bij tewerkstelling bevorderen. In 2016 werden 43 projecten ingediend en 12 initiatieven gesubsidieerd, voor een totaalbedrag van 745.000 euro.
 1. Begeleiding naar ondernemerschap: steunt het ondernemerschap bij specifieke doelgroepen (vrouwen, studenten, laaggeschoolden, enz.) of helpt bij de oprichting van een start-up, bij de overdracht van een onderneming, enz. In 2016 werden 49 kandidaturen ingediend en 15 initiatieven gesubsidieerd, voor een totaalbedrag van 1.100.331 euro.
 2. Bijdrage aan de Brusselse stadslandbouw: moedigt stadslandbouwprojecten in het Gewest aan. In 2016 werden 19 kandidaturen ingezonden; Brussel Economie en Werkgelegenheid subsidieerde 16 projecten, voor een totaalbedrag van 173.871 euro. Leefmilieu Brussel heeft ook drie projecten geselecteerd in het kader van een andere projectoproep.
 3. brussels: ten behoeve van creatieve, vernieuwende, duurzame en collectieve problemen die verband houden met het centrum van Brussel.
  Er werden 372 ideeën ingediend in 2016. De 30 teams die door het publiek werden geselecteerd, konden hun project waarmaken tijdens een creatieve weekendmarathon. Hierop selecteerde een jury 10 laureaten die gesubsidieerd werden om hun project uit te werken in de tien centrale wijken van Brussel. Totaalbudget van deze subsidie: 300.000 euro.
 1. be circular – be.brussels: toegekend aan initiatieven die hun corebusiness laten evolueren naar meer duurzaamheid in een optiek van kringloopeconomie op lokale schaal. In 2016 werden 85 projecten ingediend, waarvan 7 projecten werden gesteund door Brussel Economie en Werkgelegenheid, met een budget van 500.000 euro. Daarnaast steunde Leefmilieu Brussel 34 initiatieven.
 2. Open Soon: ter bevordering van vernieuwende handelszaken. In 2016 werden 36 projecten ingediend en 26 projecten gesubsidieerd, voor een totaalbedrag van 349.264 euro.
 3. Scholen toerusten met technisch materiaal: heeft als doel een aantal secundaire scholen te voorzien van specifieke technische uitrusting (boormachines, naaimachines, werktafels, …) om de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verkleinen. In 2016 werd een subsidie van respectievelijk 720.000 en 180.000 euro toegekend aan 4 Franstalige en 5 Nederlandstalige scholen.

Een voorwaarde voor toekenning van de subsidie is dat de dragers van de projecten die ondernemerschap steunen, zich drie jaar lang aan een handvest houden.

Dit systeem van projectoproepen zal in de komen jaren gehandhaafd worden. Sommige oproepen die in 2016 werden uitgeschreven, zullen worden verlengd.

Portrait de Daphné et Stéphanie - Portret van Daphné en Stéphanie

Stéphanie en Daphné, beheerders van projectoproepen – Brussel Economie en Werkgelegenheid

Een transparant systeem dat open is

Projectoproepen zijn interessant in die zin dat ze onze subsidies zichtbaar maken. Het systeem is transparanter en opener geworden: we hebben heel wat nieuwe initiatieven ontvangen en gesteund dit jaar. We hebben ook prioritaire projecten geïdentificeerd en projecten met elkaar vergeleken. Vroeger kregen we de projecten heel het jaar door toegezonden. Dat betekende dat we een goed project soms moesten weigeren omdat ons budget uitgeput was.

Als beheerders vinden we het fijn om te kunnen rekenen de expertise van het adviescomité. Voor sociale economie bijvoorbeeld bestond het comité voor de meerderheid uit experts: vier experts, een kabinetslid en een lid van de administratie. De ontmoetingen en de samenwerking met andere betrokken instellingen zijn erg verrijkend en maken ons dagelijkse werk de moeite waard.