Loading...
Loading...

De Middagen van de Stedelijke Ontwikkeling onder de loep

Op de Middagen van de Stedelijke Ontwikkeling worden tijdens lezingen, gevolgd door debatten, de recente gebeurtenissen besproken in aangelegenheden die beheerd worden door Brussel Stedelijke Ontwikkeling. Deze evenementen zijn zo succesvol dat ze voortaan worden opgenomen zodat mensen die niet aanwezig konden zijn, de presentaties later kunnen bekijken. De video’s worden vervolgens op de website van BSO en op YouTube geplaatst.

Le public des Midis de Bruxelles Développement urbain assistant à une conférence. Un caméraman filme l'orateur

De Middagen van de Stedelijke Ontwikkeling hebben als doel aan het publiek het recente nieuws mee te delen over aangelegenheden die beheerd worden door BSO (stedenbouw, onroerend erfgoed, stadsvernieuwing en huisvesting) of die rechtstreeks daarmee verband houden (stadsplanning, mobiliteit, milieu, energie, openbare werken, Europees beleid, …).

Ze worden tijdens het schooljaar twee keer per maand georganiseerd in het CCN, telkens op dinsdag van 11.45 tot 14 uur. Ze bestaan sinds 2011 in deze vorm en kennen een groot succes, waarschijnlijk omdat ze de enige gratis informatie/opleiding ter zake zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Middagen in enkele cijfers (van oktober 2011 tot december 2016)

76 middagen (gemiddeld 15 middagen per jaar), waarvan:

  • 90% over onderwerpen die BSO behandelt
  • 10% over onderwerpen die verbonden zijn met BSO

170 sprekers (gemiddeld 34 sprekers per jaar), van wie:

  • 34% van BSO zelf
  • 16% van de GOB maar niet van BSO
  • 50% extern (buiten GOB)

4.960 deelnemers (een gemiddelde van ongeveer 1.000 deelnemers per jaar)

  • 48% van BSO zelf
  • 6% van de GOB maar niet van BSO
  • 46% extern (buiten GOB).

In 2016 werden 17 middagen georganiseerd. Ze brachten in totaal 38 sprekers en 1.093 deelnemers bijeen.

Een uitgelezen moment om ideeën uit te wisselen

De uiteenzettingen en de debatten die tijdens deze bijeenkomsten plaatsvinden, leiden tot een uitwisseling op hoog niveau tussen de deelnemers en de sprekers. Het zijn uitstekende gelegenheden voor een informele ontmoeting en om te netwerken.

Dankzij hun kwaliteit en diversiteit zorgen de conferenties bovendien voor een continue opleiding van de personeelsleden van het Gewest. De conferenties bieden immers de kans op de hoogte te blijven van de evolutie van de verschillende materies die ze dagelijks behandelen en het standpunt te kennen van de andere terreinactoren, en op die manier zijn de conferenties ook een bron van kennis en expertise van hoog niveau.

Ze worden voor de helft gegeven door sprekers van de Gewestelijke Overheidsdienst zelf (van wie 34% BSO-werknemers) en voor de rest door externe sprekers (consultants, hoogleraren, onderzoekers, vrijwilligersorganisaties, directieleden van andere besturen, vertegenwoordigers van ministeriële kabinetten, …).

Externe sprekers beschouwen de Middagen overigens als een gelegenheid om hun werk te promoten en er een constructieve dialoog rond te organiseren. Geen enkele spreker heeft dan ook om enige betaling of compensatie gevraagd, wat ook verklaart waarom het budget voor de organisatie van deze evenementen zo laag ligt (528 euro per namiddag, ofwel gemiddeld 7,6 euro per deelnemer in 2016).

 

De Middagen echoën verder op de site van BSO

Het publiek van de Middagen bestaat voor de helft uit werknemers van Brussel Stedelijke Ontwikkeling. De andere helft bestaat uit verenigingen, consultants, hoogleraars, onderzoekers, beroepsbeoefenaars (architecten, stedenbouwkundigen, ondernemers, promotoren, …), werknemers van het Gewest, de Brusselse gemeentebesturen, de federale overheden en de twee andere gewesten.

Op www.stedelijke-ontwikkeling.brussels wordt een volledige pagina gewijd aan de Middagen. Men vindt er alle presentaties van de sprekers van de afgelopen vijf jaar, samen met nuttige links. Sinds april 2016 worden ook de video-opnamen van de Middagen op de website geplaatst. Deze bestanden en opnames zijn een rijke bron van informatie voor al wie geïnteresseerd is in de door BSO beheerde materies.

 

Portrait de Myriam - Portret van Myriam

Myriam, coördinatrice van de Middagen van de Stedelijke Ontwikkeling – Brussel Stedelijke Ontwikkeling

Boeiende mensen ontmoeten en voortdurend ideeën uitwisselen”

Als coördinatrice van de Middagen van de Stedelijke Ontwikkeling zit ik natuurlijk midden in de actie vóór, tijdens en na het evenement. Ik zorg bijvoorbeeld voor de programmatie, de contacten met de sprekers en de logistiek. Ik ben ook gastvrouw, leid sommige debatten en zorg nadien voor de publicatie van de presentaties en andere documenten op de website www.stedelijke-ontwikkeling.brussels. Sinds 2016 werk ik nauw samen met mijn collega-grafisch vormgever die de video’s van de Middagen maakt: opname, postproductie, indeling in hoofdstukken, online zetten … alles wordt intern gedaan!

Ik hou van die taken, omdat ik hierdoor een actieve en centrale rol kan spelen bij de voorstelling van onze materies en onze actualiteit bij onze interne en externe doelgroepen,. Het is een job waarbij je boeiende mensen ontmoet en voortdurend ideeën uitwisselt. En met het web 2.0 kunnen de video’s van de conferenties heel gemakkelijk online een verder leven leiden.