Loading...
Loading...

De Romeinen bij Thurn & Taxis

De tentoonstelling “De Romeinen van Thurn & Taxis”, die op 9 december 2016 werd ingehuldigd in de Sint-Gorikshallen, presenteert de archeologische overblijfselen die werden aangetroffen op een bouwplaats van Thurn & Taxis in de zomer van 2015. Deze bijzondere vondst illustreert het dagelijkse leven aan de oevers van de Zenne in de Romeinse tijd

De tentoonstelling "De Romeinen van Thurn & Taxis": informatiepanelen en foto's van voorwerpen met achtergrondverlichting
De tentoonstelling in de Sint-Gorikshallen biedt een andere kijk op het gewest

Tijdens de maand augustus 2015 voerde Brussel Stedelijke Ontwikkeling in samenwerking met de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis een spoedinterventie uit om uitzonderlijk archeologisch materiaal aan het licht te brengen dat waarschijnlijk dateert uit de tweede helft van de 1ste eeuw tot midden van de 3de eeuw na Christus.

Perfect bewaarde overblijfselen

Deze overblijfselen zouden afkomstig zijn van een groot Romeins landbouwdomein dat zich uitstrekte van de Lakenveld-hoogten tot aan de Zenne. In die tijd gooiden de inwoners van deze villa huishoudelijk afval, gebruiksvoorwerpen, beenderen van dieren, bouwmaterialen enz. in de rivier. Omdat ze ingegraven waren op een diepte van ongeveer zes meter in een zuurstofvrije omgeving, konden deze getuigen uit het verleden in een uitstekende staat van bewaring worden opgegraven.

De paleo-ecologische analyses van de archeologische vindplaats op de site van Thurn & Taxis zijn nog in volle gang en moeten de reconstructie van deze omgeving zoals die tijdens de Romeinse periode was, mogelijk maken.

Een tentoonstelling voor het grote publiek

Brussel Stedelijke Ontwikkeling ontwierp en organiseerde een tentoonstelling om deze ongelooflijke vondst te delen met het grote publiek.

Hoewel de tentoonstelling zich in de eerste plaats richtte op al wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van de regio (scholieren, inwoners, toeristen, …) sprak zij ook een selecter publiek aan: wetenschappers, historici, gespecialiseerde verenigingen, de eigenaars van de uitgegraven kelders en gebouwen, de architecten die de werken uitvoerden, de planners en de medewerkers van BSO die de stedenbouwkundige vergunningen hiervoor afleverden.

In zes scènes riep de tentoonstelling “De Romeinen van Thurn & Taxis” de menselijke activiteiten op die zich afspeelden in de villa en de omliggende gronden: het gebruik van ceramiek, kleding en hygiëne, metaal- en lederambacht, landbouw (veeteelt en teelt van graangewassen), jacht, alsook het beheer van de rivier, waarvan de oevers waren versterkt. Een grote vitrine, waarin de rijke en gevarieerde verzameling van gevonden materialen was ondergebracht, vervolledigde het bezoek.

Tijdens de vernissage lieten ambachtslui in traditionele Romeinse klederdracht hun ambachten zien onder het waakzame oog van de gereconstrueerde Legio XI, terwijl de genodigden zich lieten verwennen door op Romeinse wijze bereide gerechten.

De tentoonstelling liep oorspronkelijk tot 28 februari 2017 maar werd wegens groot succes verlengd tot 19 maart.